Bases de participació a L'ANuari del Vicòmic

 1. L’anuari del Vicòmic té com a objectiu la promoció d’autors, i al mateix temps la divulgació del còmic com a vehicle per explicar històries entre un públic general.
 2. Les obres han de ser preferiblement originals, tot i que també s’acceptaran aquelles obres de l’autor que compleixin la resta de requisits i no hagin estat publicades per cap editorial.
 3. Les obres han de ser originals de l’autor. Qualsevol reclamació per drets d’autor serà responsabilitat de l’autor participant, quedant el Vicòmic exclòs de qualsevol responsabilitat. Seguint la legalitat vigent, s’accepten paròdies d’obres i personatges coneguts, però no l’ús de personatges i idees o el plagi d’obres d’altres autors.
 4. Les històries presentades han de tenir entre 1 i 4 pàgines en format A4 vertical, amb uns marges de 1’5 cm per cadascun dels costats.
 5. Les històries presentades han de ser autoconclusives. En cas que no ho siguin, la continuació de la història ha d’estar disponible per els lectors de forma gratuïta (a la web de l’autor, etc..) i ha d’estar correctament indicat perquè el lector pugui acabar de llegir el final de la història.
 6. Les obres presentades han d’estar escrites en català o castellà. No s’acceptaran obres en altres idiomes.
 7. Només s’acceptarà una història per participant.
 8. Els autors mantindran la propietat intel•lectual de les obres, però cediran el dret a l’organització del Vicòmic per reproduir total o parcialment les obres lliurement i amb la finalitat que l’organització decideixi. No obstant això, els autors també podran publicar aquestes obres sense que el Vicòmic s’hi pugui oposar a partir de 30 dies després de la publicació oficial de la revista.
 9. Les obres s’han de presentar en format electrònic PDF o JPG amb una resolució de 300ppp a la direcció de correu electrònic pvilaro@vicomic.com amb l’assumpte “OBRA REVISTA” seguit del nom de l’autor. Es poden utilitzar serveis com WeTransfer (www.wetransfer.com) per fer la transferència d’arxius.
 10. Les obres s’han de presentar abans del dia 12 de gener de 2018.
 11. L’organització escollirà entre les històries rebudes aquelles que consideri més adients per a formar part de l’anuari.
 12. Els autors escollits seran notificats per correu electrònic 10 dies abans de la celebració de la fira de la seva inclusió a la revista.
 13. L’anuari es farà arribar a les principals editorials nacionals per la seva avaluació. Vicòmic es compromet a realitzar aquesta gestió.
 14. L’anuari es distribuirà gratuïtament en format físic durant els dies de fira, i estarà disponible en format digital a la web del Vicòmic.
 15. El contingut de la història no pot ferir sensibilitats. Recordem que hi poden haver lectors joves. No es publicaran obres de marcat mal gust.
 16. Els autors aportaran conjuntament amb la historia un text de entre 40 i 60 paraules a moda de biografia i una fotografia, imatge o avatar que els identifiqui.
 17. La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

Contacte corporatiu

info@vicomic.com

Pròxim Vicòmic

17 i 18 de Febrer de 2018

Recinte Firal El Sucre

08500 Vic

Subscriu-te al Newsletter

Preguntes freqüents

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.